Tuottaja Amanda Tuukkanen vastaanotti Uudenmaan kulttuurirahaston Käpylä100:lle myöntämän apurahan

Amanda Tuukkanen on Siiri Krouvilan ohella Käpylä100 -juhlavuoden tuottaja, joka pitää lankoja käsissään juhlajärjestelyjen suhteen. Uudenmaan Kulttuurirahaston apurahat jaettiin Hirvihaaran kartanossa Mäntsälässä. Amanda edusti Käpylää tilaisuudessa.

Amanda Tuukkanen on Siiri Krouvilan ohella Käpylä100 -juhlavuoden tuottaja, joka pitää lankoja käsissään juhlajärjestelyjen suhteen. Uudenmaan Kulttuurirahaston apurahat jaettiin Hirvihaaran kartanossa Mäntsälässä. Amanda edusti Käpylää tilaisuudessa.

Uudenmaan kulttuurirahasto tuki Käpylän 100-vuotisjuhlien järjestämistä myöntämällä apurahan. Käpylää ja Käpylä-Seuraa edusti jakotilaisuudessa Mäntsälän Hirvihaaran kartanossa tuottaja Amanda Tuukkanen.
Käpylän satavuotisjuhlat edistyvät nyt vauhdilla. Ohjelmien suunnittelu on ollut jo toista vuotta pienryhmissä työn alla. Eri aihealueiden omat ryhmät ovat puurtaneet ahkerasti omien osaamisalueidensa juhlaohjelmistojen kimpussa, ja hakeneet myös omille suunnitelmilleen apurahoja. Nyt kun Käpylä-Seura sai ensimmäisen apurahansa juhlien toteuttamista varten, pääsevät tuottajat kunnolla toimimaan. Tarkoitus on, että tällä apurahalla katetaan muun muassa tiedottamiseen ja markkinointiin liittyviä toimenpiteitä, myös pienryhmien ohjelmien osalta. Tiedotuskanavina käytetään muun muassa Käpylä100-juhlien omia netti- ja facebook-sivustoja, Käpylä-Seuran ja muiden Käpylän yhteisöjen nettisivustoja, sekä tietenkin Käpylä-lehteä. ​
Nettisivusto ja Käpylä100-logo
Tuottajien Amanda Tuukkasen ja Siiri Krouvilan sekä Käpylä-Seuran, Käpylän Kulttuuriyhdistyksen ja Käpylän Yhteisöklubin edustajien muodostama Käpylä100 -ohjausryhmä kokoontui viime viikolla. Se kävi läpi tähänastisia toimia ja päätti muun muassa, mikä saaduista kolmesta logo-ehdotuksesta otetaan toivotuin pienin muutoksin Käpylä100 -tunnukseksi, jota käytetään kaikessa viestinnässä.  ​
Amanda Tuukkanen myös esitteli ryhmälle rakentamansa nettisivuston, jonka kehittämiseen ohjausryhmä antoi vielä paljon toiveita ja ohjeita. Sekä logo että nettisivusto julkistetaan kesäkuun lopussa.​
Koska logot olivat hyviä ja pohdittuja kaikki, ryhmä pohti erilaisia tarkoituksia, joissa muitakin voisi käyttää. Käpylän Kulttuuriyhdistys varasi mahdollisuuden käyttää toista ehdotusta tulevien 100-vuotiskyläjuhlien piristyksenä.​
Ohessa on nimilista tähän astisista ohjausryhmän tiedossa olevista ohjelmaryhmistä. Koska Käpylä on täynnä aktiivisia ihmisiä, jotka todennäköisesti myös suunnittelevat tulevalle juhlavuodelle toimintaa, tuottajat toivovat, että ryhmät ilmoittautuvat ja kertovat yhteystietonsa, jotta ne voidaan lisätä toimintakalenteriin. ​

kapyla100@gmail.com

Amanda Tuukkanen on Siiri Krouvilan ohella Käpylä100 -juhlavuoden tuottaja, joka pitää lankoja käsissään juhlajärjestelyjen suhteen. Uudenmaan Kulttuurirahaston apurahat jaettiin Hirvihaaran kartanossa Mäntsälässä. Amanda edusti Käpylää tilaisuudessa.

 

Kommentit