Pääkirjoitus – Kannelmäen terveysasemapalvelujen ulkoistaminen etenee

Helsingin Kaupunginhallitus päätti 1.6. pitämässään kokouksessa esittää kaupunginvaltuustolle Kannelmäen nykyisen terveysaseman sulkemista ja hoitopalvelujen ulkoistamista. Näillä näkymin kaupunginvaltuusto päättää asiasta tämän lehden ilmestyessä 10.6.

Päätösehdotuksen mukaan terveyspalvelujen hankinta toteutettaisiin määräaikaisena kokeiluna ja Kannelmäen palvelut annettaisiin ulkoisen palveluntuottajan toteutettavaksi 4-6 vuodeksi. Tämä yksityinen taho hankkisi toimintaa varten oman henkilöstön ja tilat. Kannelmäen terveysaseman nykyinen henkilöstö siirtyisi muille kaupungin terveysasemille ja Kannelmäen terveysaseman nykyisistä huonokuntoisista tiloista luovuttaisiin.

Kaupunginhallituksen päätöstä kannattivat Kokoomuksen, Vihreiden ja RKP:n edustajat. Sosialidemokraatit, Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset vastustivat ehdotusta. Kaupunginvaltuutetut Tomi Sevander (sd.) ja Anna Vuorjoki (vas.) esittivät kokouksessa asian hylkäämistä seuraavin perustein:

– Helsingin sosiaali- ja terveystoimen strategiassa korostetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen, näin parhaiten edistetään helsinkiläisten kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Toimintojen yhdistäminen on nyt tapahtunut uusissa terveys- ja hyvinvointikeskuksissa. Myös tuleva valtakunnallinen sote-ratkaisu tukee nimenomaan käsitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiosta. Terveyspalveluiden ulkoistaminen yksityisille palveluntuottajille ei tue tätä strategista tavoitetta. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen jatkossakin kehittämällä kaupungin omaa toimintaa.

– Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on strategiassaan sitoutunut oman toiminnan laadulliseen, määrälliseen ja sisällölliseen kehittämiseen. Tähän ei riitä ratkaisuksi kahden terveysaseman ulkoistaminen yksityiselle palveluntuottajalle.

– Esitys sisältää useita vasta puolinaisesti ratkaistuja ongelmakohtia, joita on julkisten palveluiden yksityisessä tuottamisessa. Ne liittyvät esimerkiksi ansaintamalleihin, asiakaskunnan valikoitumiseen ja toiminnan jatkuvuuteen.

– Yksityisten terveysyritysten palvelusten ostamisen ensisijaisina perusteluina on ollut lääkäripula ja kiireettömän hoidon pitkät jonot. Koronapandemia on muuttanut tämän tilanteen täysin. Helsingissä julkisten terveyspalvelujen jonot ovat lyhentyneet ja yksityisen terveyssektorin asiakaskato ohjaa alan ammattiväkeä hakeutumaan julkisen sektorin palkkatyöhön. Tilanne on uusi. Koronaa edeltävillä numeroilla ei strategista suunnanmuutosta voi perustella. Terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat poikkeuksellisessa murroksessa niin palvelujen kysynnän kuin ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan osalta.

– Kuntatalouden näkymät ovat koronakriisin vuoksi muuttuneet täysin. Epävakaassa taloudellisessa tilanteessa ei kannata tehdä taloudellisia riskejä sisältäviä useampivuotisia kokeiluja.

– Koronakriisin vuoksi Helsingin soten siirtyminen Apotti-järjestelmään on siirtynyt etäisempään tulevaisuuteen. Tämän vuoksi kaupunki joutuisi valmistelussa esitettyjen tietojen mukaan erikseen integroimaan nämä yksityiset toimijat kahteen eri IT-järjestelmään. Kahden yksityisen terveyskeskuksen kytkeminen Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuteen ei siis ole myöskään tietoteknisistä syistä järkevää.

– Kokeilun tavoitteeksi on esitetty uuden tiedon ja oppien kerääminen kaupungin käyttöön, mutta tiedon ja käytäntöjen jakamista koskevien reunaehtojen osalta valmistelutyö on täysin kesken.

Hylkäysehdotus kaatui äänin 10-5.

Päätösehdotusta kannattivat Otto Meri (kok.), Pia Pakarinen (kok.), Marcus Rantala (rkp.), Wille Rydman (kok.), Daniel Sazonov (kok.), Anni Sinnemäki (vihr.), Reetta Vanhanen (vihr.), Jan Vapaavuori (kok.), Sanna Vesikansa (vihr.) ja Ozan Yanar (vihr.).

Päätösehdotusta vastustivat Veronika Honkasalo (vas.), Mika Raatikainen (ps.), Nasima Razmyar (sd.), Tomi Sevander (sd.) ja Anna Vuorjoki (vas.)

Koska Kokoomuksella ja Vihreillä on kaupunginvaltuustossa enemmistö, on oletettavaa, että ulkoistamisesitys saa kannatusta myös siellä ja asia etenee sote-lautakunnan valmisteltavaksi kesän aikana ja konkreettisiin toimiin heti kesälomien jälkeen.

Tanotorvi jää seuraamaan tilannetta.

Jauri Varvikko
jauri.varvikko@eepinen.fi

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *