Suomalais-venäläisen koulun väistötilat Pelimannintielle

Kaupunki on allekirjottanut sopimuksen Pelimannintien koulun purkamisesta. Työt alkavat lähipäivinä.
Purkutöiden päätyttyä tontille rakennetaan Suomalais-venäläisen koulun väistötilat.

Pelimannintien koulun purkutyöt alkavat

Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen suunnittelu etenee. Koulun väistötilat sijoitetaan Pelimannin purettavan koulun paikalle. Purkutyöt alkavat lähipäivinä.

Ennen joulua Suomalais-venäläinen koulu ja Senaatti-kiinteistöt kartoittivat oppilaiden ja huoltajien mielipiteitä eri väistötilavaihtoehdoista ja opintopolun jatkuvuudesta Wilman kautta jaetulla kyselyllä. Kartoitus antoi hankkeen valmistelijoille tarkempaa kuvaa siitä, miten eri väistötilaratkaisut vaikuttavat perheiden arkeen ja mitä ominaisuuksia koulunkäynnissä rakennusaikana arvostetaan.

Kyselyyn tuli yhteensä 492 vastausta, joista valtaosa (noin 80 %) edusti alakoulun ja esikoulun oppilaiden näkökulmaa. Kysely tehtiin koulun joululomaa edeltävällä viikolla 17.–20.12.2018 ja vastaukset annettiin oppilaskohtaisesti. Vastaukset jätettiin nimettöminä.

Pelimannintie toivotuin vaihtoehto

Vastausten perusteella koko koulun väistötilojen sijoittuminen Viikkiin nähtiin haastavana koulumatkan vaikeutumisen ja pitenemisen sekä turvallisuuden vuoksi. Väistötilojen keskittämistä Viikkiin pidettiin hyvänä vaihtoehtona 27 prosentissa vastauksista, hajauttamista Pelimannitielle ja Viikkiin 45 prosentissa vastauksista ja keskittämistä Pelimannintielle 83 prosentissa vastauksista. Vastauksissa painottui nuorempien oppilaiden ja vasta kouluun tulemista suunnittelevien perheiden osuus.

SVK:n runsaasta 700 oppilaasta noin 300 asuu lähialueilla ja loput tulevat kouluun ympäri pääkaupunkiseutua. Lisäksi koulussa työskentelee noin 80 hengen henkilökunta.
Kyselyyn saatiin myös 173 avointa kommenttia tai palautetta, joissa sekä kiitettiin uuden talon rakentamista, odotettiin uusia turvallisia ja toimivia tiloja että toivottiin väistötilojen löytyvän mahdollisimman läheltä nykyistä tonttia. Tiedottamiseen ja viestintään toivottiin parannusta. Kyselyn perusteella aihe kiinnostaa etenkin alakouluikäisiä oppilaita huoltajineen ja hyvästä kouluyhteisöstä haluttaisiin pitää kiinni myös rakennushankkeen aiheuttaman väliaikaisen poikkeustilan aikana.

Pelimannintien koulun purkutyöt alkavat

Hankeryhmä on toiveikas sen suhteen, että koko koulun väistötilat voitaisiin sijoittaa Kannelmäkeen Pelimannintien koululta vapautuvalle tontille. Näillä näkymin toive on toteutumassa.
Rakentaminen edellyttää paikalla sijaitsevan Helsingin kaupungin tyhjän koulurakennuksen purkamista. Helsingin kaupunki on jo solminut sopimuksen purkutöiden aloittamisesta. Työt alkavat lähipäivinä ja niiden odotetaan kestävän noin kolme kuukautta.

Samaan aikaan tontille tehdään rakennussuunnittelu, jonka pohjalta sille haetaan rakennuslupaa. Senaatti-kiinteistöt sekä kaupunki vievät yhdessä lupaprosesseja eteenpäin niin, että SVK:n paviljonkirakennukset voitaisiin pystyttää Pelimannin koulun tontille kesällä 2019, jolloin SVK:n oppilaat pääsisivät uusiin väistötiloihin heti lomien jälkeen.

Väistötilat mahdollistavat SVK:n vanhan koulurakennuksen purkutöiden ja uuden koulurakennuksen rakennustöiden aloittamisen. SVK:n uuden koulurakennuksen on tarkoitus valmistua Maununnevalle vuonna 2021.

Teksti ja kuva Jauri Varvikko

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *