Kaarelan alueen liikennesuunnitelmat etenevät

Kaarelan alueen liikennesuunnittelun suurin yksittäinen kohde on Hämeenlinnanväylän ja Kunikaantammen eritasoliittymän rakentaminen. Linjaus kulkee kuvassa näkyvän kallion takaa, voimalinjan kohdalla. Hankkeen on arvioitu valmistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2020 tärkeimmät liikenneyhteyksien suunnittelun ja rakentamisen kohteet sijaitsevat kaupunkien rajan tuntumassa Honkasuolla ja Kuninkaantammessa. Honkasuolta on suunniteltu uusi katu Myyrmäen suuntaan. Honkasuolla ja Kuninkaantammessa on käynnissä suunnittelua ja rakentamista useilla kaduilla.

Hämeenlinnanväylän parantamisen ja uuden Kuninkaantammen eritasoliittymän suunnittelu päästiin käynnistämään loppuvuodesta 2019. Suunnittelua tehdään yhdessä ELY-keskuksen ja Vantaan kaupungin kanssa. Helsingissä ja Vantaalla on odotettavissa lähivuosikymmeninä paljon asuin- ja toimitilakortteleiden rakentamista, mikä otetaan huomioon liikenneyhteyksissä.

Luontotiedot ovat lisääntyneet edellisen suunnitteluvaiheen jälkeen, joten liikenneväylien estevaikutuksen vähentämiseksi on laadittu uusia vaihtoehtoja. Joukkoliikenteen järjestelyitä, meluesteitä, kävelyn ja pyöräilyn reittejä tutkitaan vielä monessa kohdassa.

Kolmas kaista, meluesteet ja eritasoliittymä

Perusratkaisut kuitenkin säilyvät samoina: Hämeenlinnanväylää parannetaan rakentamalla kolmannet kaistat molempiin suuntiin, molemmille puolille rakennetaan meluesteet, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan, myös Kannelmäen ja Kaivokselan eritasoliittymiä parannetaan.

Kuninkaantammen uusi eritasoliittymä välittää Kuninkaantammen, Malminkartanon, Silvolan ja eteläisen Myyrmäen liikennettä Helsingin suuntaan. Vielä ei ole tarkkaan tiedossa kuinka paljon Vanhaa Kaarelantietä on syytä parantaa kaupunkien rajan tuntumassa. Parantamisen tarvetta on, sillä liikenteen ennakoidaan lisääntyvät ja alueelle on jo tullut paljon uusia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

Uusi kävely- ja pyörätie

Maununnevan ja Kannelmäen välille suunnitellaan uutta väylää jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Suomalais-venäläisen koulun ja uuden liikuntahallin väliin rakennetaan uusi väylä, joka on myös pyöräilyn pääreitti. Uudelle väylälle ja Hämeenlinnanväylän itäpuolella sijaitsevalle nykyiselle pyöräilyn pääreitille rakennetaan uusi liittymä alikulkukäytävän lähelle. Molemmat väylät ovat tärkeitä myös jalankulkijoille ja joukkoliikenteen käyttäjille.

Helsingin katujen suunnittelusta ja rakentamisesta saa lisätietoa uudistuneessa karttapalvelussa osoitteessa https://kartta.hel.fi/. Aineistojen etsiminen ja rajaaminen ovat nyt entistä helpompia. Katu- ja puistohankkeiden alta löytyvät käynnissä olevat suunnittelukohteet sekä kahden vuoden ohjelmoidut rakentamiskohteet.

Teksti Jukka Tarkkala
liikenne- ja katusuunnittelu,
Helsingin kaupunki
Kuva Jauri Varvikko

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *