Pääkirjoitus – Missä vaalitelineet?

Vaalit tulivat ja menivät. Tänä keväänä vaaleja oli jopa kaksin kappalein, eduskuntuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Tarkkasilmäisimmät asukkaat huomasivat, että Kannelmäessä ei ollut yhtään vaalitelinettä.

Kaupungilla ei ole lakisääteisiä valvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Käytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys.

Kunnallisesta vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet siihen, että vaalien yhteydessä käytetään tällaista mainontaa. Kunnalliseen vaalimainontaan liittyvät laillisuuskysymykset koskevat yleensä yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamista eli tasapuolisuutta mainospaikkojen jaossa.Kaupunginhallituksen hyväksymissä vaalimainonnan yleisohjeissa määritellyllä ruutukaava-alueella on kielletty muu kuin kaupungin keskitetysti hoitama vaalimainonta.

Kannelmäessä on asukkaita noin 13 000. Määrä ei ole pieni. Miksi kaupunki katsoi tarpeettomaksi järjestää alueelle vaalimainontaa? Monet asukkaat olivat olleet eduskuntavaalien jälkeen yhteydessä kaupunkiin telineiden puuttumisesta johtuen. Asiaan ei tullut korjausta europarlamenttivaaleihin mennessä.

Helsingin liikelaitos Stara ilmoitti Tanotorvelle pystyttäneensä vaalitelineitä kaupunkiin 150 kappaletta, mutta he eivät päättäneet paikoista, vaan lista tuli Kaupunkiympäristön toimialalta. Kaupunkiympäristö taas kertoi, että he ovat antaneet luvat 250 paikalle, mutta etteivät olleet valinneet itse mihin telineitä laitetaan ja mihin ei.

Oletettavasti 150 käyttöön otetun paikan valintaa ei koordinoitu riittävän tarkkaan, vaan Kannelmäen kohdalla on sattunut inhimillinen virhe. Kaupunkiympäristöstä kuitenkin kerrottiin, että asia on otettu vakavasti ja sitä viedään eteenpäin. Asukkaat voivat siis olla huoleti, muutos on tulossa.

Trumpetin puistoon uudet tilat. Voitto asukasaktivismille

Trumpetin puiston leikkipuistorakennukset ovat olleet suljettuina puolisen vuotta ja ne tullaan purkamaan. Kannelmäessä on sinä aikana pelätty, että leikkipuisto jyrätään kokonaan ja tilalle rakennetaan asuntoja. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kannelmäen paikallisyhdistys on toiminut tänä aikana aktiivisesti Trumpetin leikkipuiston säilyttämisen puolesta. Yhdistyksen jäsenet ovat asuinalueemme asukkaita, jotka ovat keränneet vastarintaan mukaan myös alueen muita asukkaita ja toimijoita.

Nyt asiassa on saatu voitto. Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 28.5. yksimielisesti, että joulukuussa suljetun leikkipuisto Trumpetin paikalle rakennetaan uusi leikkipuistorakennus. Lautakunnan lausunnossa lukee näin:

”Leikkipuisto Kannelmäen uudisrakennusta koskeva tarveselvitys hyväksytään siten kuin se on lautakunnalle esitelty ja leikkipuisto Trumpettiin rakennetaan uudet pysyvät sisätilat puretun rakennuksen tilalle. Tämä tarkoittaa leikkipuisto Trumpetin uuden rakennuksen ottamista osaksi investointiohjelmaa. Lisäksi ennen pysyvien sisätilojen valmistumista selvitetään mahdollisuus järjestää siirrettävä vessa sekä vesipiste käyttäjille ja ohjattua leikkipuistotoimintaa.”

Kiitän kaikkien asukkaiden puolesta toimineita aktiiveja hienosta toiminnasta!

Pitäjänmäellä kuohuu

Pitäjänmäki-Seura ja alueen asukkaat ovat huolissaan tiedosta, jonka mukaan Raide-Jokerin rakentamisen aikaisen maa-aineksen välivarastoa kaavaillaan vain 370 metrin päähän Mätäjoesta. On pelko, että sadevesien mukana jokeen valuu haitallisia aineita, jotka vaarantaisivat Mätäjoen elvytetyn ja suojellun taimenkannan.

Mätäjoen tilan parantamiseksi on nähty viime vuosina paljon vaivaa. Olisi äärimmäisen onnetonta, jos parannuksissa otettaisiin nyt takapakkia. Viranomaisten on ehdottomasti huolehdittava, ettei läjityksestä synny vaaraa joelle ja sen eläimistölle. Tanotorvi jää seuraamaan asian kehittymistä.

 

Hyvää kesää kaikille lukijoille!

 

Jauri Varvikko
jauri.varvikko@eepinen.fi

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *